Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0963974863 hoặc 096 3974863 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Tư vấn tài chính

    096 397 4848096 397 4849096 397 4850096 397 4851096 397 4852096 397 4853096 397 4854096 397 4855096 397 4856096 397 4857096 397 4858096 397 4859096 397 4860096 397 4861096 397 4862096 397 4863096 397 4864096 397 4865096 397 4866096 397 4867096 397 4868096 397 4869096 397 4870096 397 4871096 397 4872096 397 4873096 397 4874096 397 4875096 397 4876096 397 4877

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0963974863 / 096 3974863 / 096 397 4863 …

4213

Nếu ai bị Số điện thoại 0963974863 hoặc 096 3974863 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha