Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0963945934 hoặc 096 3945934 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
បាតទូរស័ព្ទ

    096 394 5919096 394 5920096 394 5921096 394 5922096 394 5923096 394 5924096 394 5925096 394 5926096 394 5927096 394 5928096 394 5929096 394 5930096 394 5931096 394 5932096 394 5933096 394 5934096 394 5935096 394 5936096 394 5937096 394 5938096 394 5939096 394 5940096 394 5941096 394 5942096 394 5943096 394 5944096 394 5945096 394 5946096 394 5947096 394 5948

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0963945934 / 096 3945934 / 096 394 5934 …

4604

Nếu ai bị Số điện thoại 0963945934 hoặc 096 3945934 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha