Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0962759874 hoặc 096 2759874 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Quảng cáo chứng khoán

    096 275 9859096 275 9860096 275 9861096 275 9862096 275 9863096 275 9864096 275 9865096 275 9866096 275 9867096 275 9868096 275 9869096 275 9870096 275 9871096 275 9872096 275 9873096 275 9874096 275 9875096 275 9876096 275 9877096 275 9878096 275 9879096 275 9880096 275 9881096 275 9882096 275 9883096 275 9884096 275 9885096 275 9886096 275 9887096 275 9888

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0962759874 / 096 2759874 / 096 275 9874 …

4340

Nếu ai bị Số điện thoại 0962759874 hoặc 096 2759874 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha