Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0962704605 hoặc 096 2704605 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
lua DAO

    096 270 4590096 270 4591096 270 4592096 270 4593096 270 4594096 270 4595096 270 4596096 270 4597096 270 4598096 270 4599096 270 4600096 270 4601096 270 4602096 270 4603096 270 4604096 270 4605096 270 4606096 270 4607096 270 4608096 270 4609096 270 4610096 270 4611096 270 4612096 270 4613096 270 4614096 270 4615096 270 4616096 270 4617096 270 4618096 270 4619

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0962704605 / 096 2704605 / 096 270 4605 …

4075

Nếu ai bị Số điện thoại 0962704605 hoặc 096 2704605 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha