Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0961699173 hoặc 096 1699173 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Shiper ảo giao hàng ảo cho khách . Cẩn thận

    096 169 9158096 169 9159096 169 9160096 169 9161096 169 9162096 169 9163096 169 9164096 169 9165096 169 9166096 169 9167096 169 9168096 169 9169096 169 9170096 169 9171096 169 9172096 169 9173096 169 9174096 169 9175096 169 9176096 169 9177096 169 9178096 169 9179096 169 9180096 169 9181096 169 9182096 169 9183096 169 9184096 169 9185096 169 9186096 169 9187

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0961699173 / 096 1699173 / 096 169 9173 …

4390

Nếu ai bị Số điện thoại 0961699173 hoặc 096 1699173 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha