Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0953218400 hoặc 095 3218400 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 0 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần

    095 321 8385095 321 8386095 321 8387095 321 8388095 321 8389095 321 8390095 321 8391095 321 8392095 321 8393095 321 8394095 321 8395095 321 8396095 321 8397095 321 8398095 321 8399095 321 8400095 321 8401095 321 8402095 321 8403095 321 8404095 321 8405095 321 8406095 321 8407095 321 8408095 321 8409095 321 8410095 321 8411095 321 8412095 321 8413095 321 8414

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0953218400 / 095 3218400 / 095 321 8400 …

4592

Nếu ai bị Số điện thoại 0953218400 hoặc 095 3218400 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha