Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0946329732 hoặc 094 6329732 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Ytagesubaye

    094 632 9717094 632 9718094 632 9719094 632 9720094 632 9721094 632 9722094 632 9723094 632 9724094 632 9725094 632 9726094 632 9727094 632 9728094 632 9729094 632 9730094 632 9731094 632 9732094 632 9733094 632 9734094 632 9735094 632 9736094 632 9737094 632 9738094 632 9739094 632 9740094 632 9741094 632 9742094 632 9743094 632 9744094 632 9745094 632 9746

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0946329732 / 094 6329732 / 094 632 9732 …

4465

Nếu ai bị Số điện thoại 0946329732 hoặc 094 6329732 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha