Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0945457238 hoặc 094 5457238 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 2 lần
Số này bình thường

    094 545 7223094 545 7224094 545 7225094 545 7226094 545 7227094 545 7228094 545 7229094 545 7230094 545 7231094 545 7232094 545 7233094 545 7234094 545 7235094 545 7236094 545 7237094 545 7238094 545 7239094 545 7240094 545 7241094 545 7242094 545 7243094 545 7244094 545 7245094 545 7246094 545 7247094 545 7248094 545 7249094 545 7250094 545 7251094 545 7252

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0945457238 / 094 5457238 / 094 545 7238 …

4330

Nếu ai bị Số điện thoại 0945457238 hoặc 094 5457238 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha