Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0945144603 hoặc 094 5144603 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
fe……………….

    094 514 4588094 514 4589094 514 4590094 514 4591094 514 4592094 514 4593094 514 4594094 514 4595094 514 4596094 514 4597094 514 4598094 514 4599094 514 4600094 514 4601094 514 4602094 514 4603094 514 4604094 514 4605094 514 4606094 514 4607094 514 4608094 514 4609094 514 4610094 514 4611094 514 4612094 514 4613094 514 4614094 514 4615094 514 4616094 514 4617

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0945144603 / 094 5144603 / 094 514 4603 …

4137

Nếu ai bị Số điện thoại 0945144603 hoặc 094 5144603 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha