Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0941777491 hoặc 094 1777491 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Cuộc gọi spam tư vấn tài chính của vpbank với thái độ cục súc.

    094 177 7476094 177 7477094 177 7478094 177 7479094 177 7480094 177 7481094 177 7482094 177 7483094 177 7484094 177 7485094 177 7486094 177 7487094 177 7488094 177 7489094 177 7490094 177 7491094 177 7492094 177 7493094 177 7494094 177 7495094 177 7496094 177 7497094 177 7498094 177 7499094 177 7500094 177 7501094 177 7502094 177 7503094 177 7504094 177 7505

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0941777491 / 094 1777491 / 094 177 7491 …

4434

Nếu ai bị Số điện thoại 0941777491 hoặc 094 1777491 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha