Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0938577272 hoặc 093 8577272 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Làm hàng nợ mấy triệu bạc, lèng èng từ 2020 tới giờ

    093 857 7257093 857 7258093 857 7259093 857 7260093 857 7261093 857 7262093 857 7263093 857 7264093 857 7265093 857 7266093 857 7267093 857 7268093 857 7269093 857 7270093 857 7271093 857 7272093 857 7273093 857 7274093 857 7275093 857 7276093 857 7277093 857 7278093 857 7279093 857 7280093 857 7281093 857 7282093 857 7283093 857 7284093 857 7285093 857 7286

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0938577272 / 093 8577272 / 093 857 7272 …

4358

Nếu ai bị Số điện thoại 0938577272 hoặc 093 8577272 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha