Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0931536673 hoặc 093 1536673 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
gây rối

    093 153 6658093 153 6659093 153 6660093 153 6661093 153 6662093 153 6663093 153 6664093 153 6665093 153 6666093 153 6667093 153 6668093 153 6669093 153 6670093 153 6671093 153 6672093 153 6673093 153 6674093 153 6675093 153 6676093 153 6677093 153 6678093 153 6679093 153 6680093 153 6681093 153 6682093 153 6683093 153 6684093 153 6685093 153 6686093 153 6687

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0931536673 / 093 1536673 / 093 153 6673 …

4322

Nếu ai bị Số điện thoại 0931536673 hoặc 093 1536673 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha