Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0931536596 hoặc 093 1536596 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Lừa đảo, lấy cắp thông tin

    093 153 6581093 153 6582093 153 6583093 153 6584093 153 6585093 153 6586093 153 6587093 153 6588093 153 6589093 153 6590093 153 6591093 153 6592093 153 6593093 153 6594093 153 6595093 153 6596093 153 6597093 153 6598093 153 6599093 153 6600093 153 6601093 153 6602093 153 6603093 153 6604093 153 6605093 153 6606093 153 6607093 153 6608093 153 6609093 153 6610

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0931536596 / 093 1536596 / 093 153 6596 …

4489

Nếu ai bị Số điện thoại 0931536596 hoặc 093 1536596 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha