Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0931148022 hoặc 093 1148022 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 8 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nó gọi mở máy nó ko noi gi
Nó gọi. Tôi hỏi ai gọi. Nó không trả lời. Tôi tắt máy ngay.
Nó gọi. Tôi hỏi ai gọi. Nó không trả lời. Tôi tắt máy ngay.

    093 114 8007093 114 8008093 114 8009093 114 8010093 114 8011093 114 8012093 114 8013093 114 8014093 114 8015093 114 8016093 114 8017093 114 8018093 114 8019093 114 8020093 114 8021093 114 8022093 114 8023093 114 8024093 114 8025093 114 8026093 114 8027093 114 8028093 114 8029093 114 8030093 114 8031093 114 8032093 114 8033093 114 8034093 114 8035093 114 8036

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0931148022 / 093 1148022 / 093 114 8022 …

4128

Nếu ai bị Số điện thoại 0931148022 hoặc 093 1148022 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha