Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0928233054 hoặc 092 8233054 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
hay qua hay

    092 823 3039092 823 3040092 823 3041092 823 3042092 823 3043092 823 3044092 823 3045092 823 3046092 823 3047092 823 3048092 823 3049092 823 3050092 823 3051092 823 3052092 823 3053092 823 3054092 823 3055092 823 3056092 823 3057092 823 3058092 823 3059092 823 3060092 823 3061092 823 3062092 823 3063092 823 3064092 823 3065092 823 3066092 823 3067092 823 3068

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0928233054 / 092 8233054 / 092 823 3054 …

4160

Nếu ai bị Số điện thoại 0928233054 hoặc 092 8233054 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha