Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0926202692 hoặc 092 6202692 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Số lạ gọi bắt máy không trả lời…

    092 620 2677092 620 2678092 620 2679092 620 2680092 620 2681092 620 2682092 620 2683092 620 2684092 620 2685092 620 2686092 620 2687092 620 2688092 620 2689092 620 2690092 620 2691092 620 2692092 620 2693092 620 2694092 620 2695092 620 2696092 620 2697092 620 2698092 620 2699092 620 2700092 620 2701092 620 2702092 620 2703092 620 2704092 620 2705092 620 2706

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0926202692 / 092 6202692 / 092 620 2692 …

4049

Nếu ai bị Số điện thoại 0926202692 hoặc 092 6202692 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha