Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0921211946 hoặc 092 1211946 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy

    092 121 1931092 121 1932092 121 1933092 121 1934092 121 1935092 121 1936092 121 1937092 121 1938092 121 1939092 121 1940092 121 1941092 121 1942092 121 1943092 121 1944092 121 1945092 121 1946092 121 1947092 121 1948092 121 1949092 121 1950092 121 1951092 121 1952092 121 1953092 121 1954092 121 1955092 121 1956092 121 1957092 121 1958092 121 1959092 121 1960

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0921211946 / 092 1211946 / 092 121 1946 …

4131

Nếu ai bị Số điện thoại 0921211946 hoặc 092 1211946 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha