Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0918242294 hoặc 091 8242294 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 1 lần
0918242294

    091 824 2279091 824 2280091 824 2281091 824 2282091 824 2283091 824 2284091 824 2285091 824 2286091 824 2287091 824 2288091 824 2289091 824 2290091 824 2291091 824 2292091 824 2293091 824 2294091 824 2295091 824 2296091 824 2297091 824 2298091 824 2299091 824 2300091 824 2301091 824 2302091 824 2303091 824 2304091 824 2305091 824 2306091 824 2307091 824 2308

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0918242294 / 091 8242294 / 091 824 2294 …

4281

Nếu ai bị Số điện thoại 0918242294 hoặc 091 8242294 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha