Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0914853796 hoặc 091 4853796 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Số điện thoại mời tham gia quảng cáo báo chí

    091 485 3781091 485 3782091 485 3783091 485 3784091 485 3785091 485 3786091 485 3787091 485 3788091 485 3789091 485 3790091 485 3791091 485 3792091 485 3793091 485 3794091 485 3795091 485 3796091 485 3797091 485 3798091 485 3799091 485 3800091 485 3801091 485 3802091 485 3803091 485 3804091 485 3805091 485 3806091 485 3807091 485 3808091 485 3809091 485 3810

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0914853796 / 091 4853796 / 091 485 3796 …

4427

Nếu ai bị Số điện thoại 0914853796 hoặc 091 4853796 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha