Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0913468915 hoặc 091 3468915 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 1 lần
ከበደፈጥኖበርታ0913468915

    091 346 8900091 346 8901091 346 8902091 346 8903091 346 8904091 346 8905091 346 8906091 346 8907091 346 8908091 346 8909091 346 8910091 346 8911091 346 8912091 346 8913091 346 8914091 346 8915091 346 8916091 346 8917091 346 8918091 346 8919091 346 8920091 346 8921091 346 8922091 346 8923091 346 8924091 346 8925091 346 8926091 346 8927091 346 8928091 346 8929

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0913468915 / 091 3468915 / 091 346 8915 …

4101

Nếu ai bị Số điện thoại 0913468915 hoặc 091 3468915 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha