Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0912920210 hoặc 091 2920210 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Gọi r cúp

    091 292 0195091 292 0196091 292 0197091 292 0198091 292 0199091 292 0200091 292 0201091 292 0202091 292 0203091 292 0204091 292 0205091 292 0206091 292 0207091 292 0208091 292 0209091 292 0210091 292 0211091 292 0212091 292 0213091 292 0214091 292 0215091 292 0216091 292 0217091 292 0218091 292 0219091 292 0220091 292 0221091 292 0222091 292 0223091 292 0224

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0912920210 / 091 2920210 / 091 292 0210 …

4491

Nếu ai bị Số điện thoại 0912920210 hoặc 091 2920210 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha