Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0912900960 hoặc 091 2900960 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 6 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Số của oncredit

    091 290 0945091 290 0946091 290 0947091 290 0948091 290 0949091 290 0950091 290 0951091 290 0952091 290 0953091 290 0954091 290 0955091 290 0956091 290 0957091 290 0958091 290 0959091 290 0960091 290 0961091 290 0962091 290 0963091 290 0964091 290 0965091 290 0966091 290 0967091 290 0968091 290 0969091 290 0970091 290 0971091 290 0972091 290 0973091 290 0974

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0912900960 / 091 2900960 / 091 290 0960 …

4187

Nếu ai bị Số điện thoại 0912900960 hoặc 091 2900960 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha