Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0912456954 hoặc 091 2456954 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Lừa đảo chó chết

    091 245 6939091 245 6940091 245 6941091 245 6942091 245 6943091 245 6944091 245 6945091 245 6946091 245 6947091 245 6948091 245 6949091 245 6950091 245 6951091 245 6952091 245 6953091 245 6954091 245 6955091 245 6956091 245 6957091 245 6958091 245 6959091 245 6960091 245 6961091 245 6962091 245 6963091 245 6964091 245 6965091 245 6966091 245 6967091 245 6968

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0912456954 / 091 2456954 / 091 245 6954 …

4434

Nếu ai bị Số điện thoại 0912456954 hoặc 091 2456954 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha