Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0912119232 hoặc 091 2119232 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Số điện thoại này đang nợ tiền

    091 211 9217091 211 9218091 211 9219091 211 9220091 211 9221091 211 9222091 211 9223091 211 9224091 211 9225091 211 9226091 211 9227091 211 9228091 211 9229091 211 9230091 211 9231091 211 9232091 211 9233091 211 9234091 211 9235091 211 9236091 211 9237091 211 9238091 211 9239091 211 9240091 211 9241091 211 9242091 211 9243091 211 9244091 211 9245091 211 9246

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0912119232 / 091 2119232 / 091 211 9232 …

4327

Nếu ai bị Số điện thoại 0912119232 hoặc 091 2119232 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha