Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0911964017 hoặc 091 1964017 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Gọi bảo là tổng đài tiktok. Bótay

    091 196 4002091 196 4003091 196 4004091 196 4005091 196 4006091 196 4007091 196 4008091 196 4009091 196 4010091 196 4011091 196 4012091 196 4013091 196 4014091 196 4015091 196 4016091 196 4017091 196 4018091 196 4019091 196 4020091 196 4021091 196 4022091 196 4023091 196 4024091 196 4025091 196 4026091 196 4027091 196 4028091 196 4029091 196 4030091 196 4031

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0911964017 / 091 1964017 / 091 196 4017 …

4381

Nếu ai bị Số điện thoại 0911964017 hoặc 091 1964017 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha