Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0911822921 hoặc 091 1822921 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Lừa đảo

    091 182 2906091 182 2907091 182 2908091 182 2909091 182 2910091 182 2911091 182 2912091 182 2913091 182 2914091 182 2915091 182 2916091 182 2917091 182 2918091 182 2919091 182 2920091 182 2921091 182 2922091 182 2923091 182 2924091 182 2925091 182 2926091 182 2927091 182 2928091 182 2929091 182 2930091 182 2931091 182 2932091 182 2933091 182 2934091 182 2935

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0911822921 / 091 1822921 / 091 182 2921 …

4380

Nếu ai bị Số điện thoại 0911822921 hoặc 091 1822921 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha