Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0911804828 hoặc 091 1804828 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
App spam

    091 180 4813091 180 4814091 180 4815091 180 4816091 180 4817091 180 4818091 180 4819091 180 4820091 180 4821091 180 4822091 180 4823091 180 4824091 180 4825091 180 4826091 180 4827091 180 4828091 180 4829091 180 4830091 180 4831091 180 4832091 180 4833091 180 4834091 180 4835091 180 4836091 180 4837091 180 4838091 180 4839091 180 4840091 180 4841091 180 4842

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0911804828 / 091 1804828 / 091 180 4828 …

4304

Nếu ai bị Số điện thoại 0911804828 hoặc 091 1804828 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha