Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0911431832 hoặc 091 1431832 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Gọi để quản g cáo ko nên nghe nhed

    091 143 1817091 143 1818091 143 1819091 143 1820091 143 1821091 143 1822091 143 1823091 143 1824091 143 1825091 143 1826091 143 1827091 143 1828091 143 1829091 143 1830091 143 1831091 143 1832091 143 1833091 143 1834091 143 1835091 143 1836091 143 1837091 143 1838091 143 1839091 143 1840091 143 1841091 143 1842091 143 1843091 143 1844091 143 1845091 143 1846

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0911431832 / 091 1431832 / 091 143 1832 …

4401

Nếu ai bị Số điện thoại 0911431832 hoặc 091 1431832 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha