Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0911112560 hoặc 091 1112560 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    091 111 2545091 111 2546091 111 2547091 111 2548091 111 2549091 111 2550091 111 2551091 111 2552091 111 2553091 111 2554091 111 2555091 111 2556091 111 2557091 111 2558091 111 2559091 111 2560091 111 2561091 111 2562091 111 2563091 111 2564091 111 2565091 111 2566091 111 2567091 111 2568091 111 2569091 111 2570091 111 2571091 111 2572091 111 2573091 111 2574

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0911112560 / 091 1112560 / 091 111 2560 …

4373

Nếu ai bị Số điện thoại 0911112560 hoặc 091 1112560 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha