Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0909540354 hoặc 090 9540354 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Là 1 khách hàng thiếu văn hoá đi xe công nghệ

    090 954 0339090 954 0340090 954 0341090 954 0342090 954 0343090 954 0344090 954 0345090 954 0346090 954 0347090 954 0348090 954 0349090 954 0350090 954 0351090 954 0352090 954 0353090 954 0354090 954 0355090 954 0356090 954 0357090 954 0358090 954 0359090 954 0360090 954 0361090 954 0362090 954 0363090 954 0364090 954 0365090 954 0366090 954 0367090 954 0368

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0909540354 / 090 9540354 / 090 954 0354 …

4124

Nếu ai bị Số điện thoại 0909540354 hoặc 090 9540354 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha