Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0909230946 hoặc 090 9230946 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
không thành thật.

    090 923 0931090 923 0932090 923 0933090 923 0934090 923 0935090 923 0936090 923 0937090 923 0938090 923 0939090 923 0940090 923 0941090 923 0942090 923 0943090 923 0944090 923 0945090 923 0946090 923 0947090 923 0948090 923 0949090 923 0950090 923 0951090 923 0952090 923 0953090 923 0954090 923 0955090 923 0956090 923 0957090 923 0958090 923 0959090 923 0960

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0909230946 / 090 9230946 / 090 923 0946 …

4333

Nếu ai bị Số điện thoại 0909230946 hoặc 090 9230946 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha