Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0908855985 hoặc 090 8855985 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
คุณคือใคร

    090 885 5970090 885 5971090 885 5972090 885 5973090 885 5974090 885 5975090 885 5976090 885 5977090 885 5978090 885 5979090 885 5980090 885 5981090 885 5982090 885 5983090 885 5984090 885 5985090 885 5986090 885 5987090 885 5988090 885 5989090 885 5990090 885 5991090 885 5992090 885 5993090 885 5994090 885 5995090 885 5996090 885 5997090 885 5998090 885 5999

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0908855985 / 090 8855985 / 090 885 5985 …

4180

Nếu ai bị Số điện thoại 0908855985 hoặc 090 8855985 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha