Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0907373519 hoặc 090 7373519 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
هويه المتصل

    090 737 3504090 737 3505090 737 3506090 737 3507090 737 3508090 737 3509090 737 3510090 737 3511090 737 3512090 737 3513090 737 3514090 737 3515090 737 3516090 737 3517090 737 3518090 737 3519090 737 3520090 737 3521090 737 3522090 737 3523090 737 3524090 737 3525090 737 3526090 737 3527090 737 3528090 737 3529090 737 3530090 737 3531090 737 3532090 737 3533

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0907373519 / 090 7373519 / 090 737 3519 …

4552

Nếu ai bị Số điện thoại 0907373519 hoặc 090 7373519 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha