Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0906578881 hoặc 090 6578881 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Gọi nhá máy. Hãy đề phòng với số ĐT này.

    090 657 8866090 657 8867090 657 8868090 657 8869090 657 8870090 657 8871090 657 8872090 657 8873090 657 8874090 657 8875090 657 8876090 657 8877090 657 8878090 657 8879090 657 8880090 657 8881090 657 8882090 657 8883090 657 8884090 657 8885090 657 8886090 657 8887090 657 8888090 657 8889090 657 8890090 657 8891090 657 8892090 657 8893090 657 8894090 657 8895

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0906578881 / 090 6578881 / 090 657 8881 …

4122

Nếu ai bị Số điện thoại 0906578881 hoặc 090 6578881 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha