Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0904040703 hoặc 090 4040703 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 1 lần
số tôi mà

    090 404 0688090 404 0689090 404 0690090 404 0691090 404 0692090 404 0693090 404 0694090 404 0695090 404 0696090 404 0697090 404 0698090 404 0699090 404 0700090 404 0701090 404 0702090 404 0703090 404 0704090 404 0705090 404 0706090 404 0707090 404 0708090 404 0709090 404 0710090 404 0711090 404 0712090 404 0713090 404 0714090 404 0715090 404 0716090 404 0717

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0904040703 / 090 4040703 / 090 404 0703 …

4546

Nếu ai bị Số điện thoại 0904040703 hoặc 090 4040703 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha