Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0903700281 hoặc 090 3700281 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Số nguoi chết

    090 370 0266090 370 0267090 370 0268090 370 0269090 370 0270090 370 0271090 370 0272090 370 0273090 370 0274090 370 0275090 370 0276090 370 0277090 370 0278090 370 0279090 370 0280090 370 0281090 370 0282090 370 0283090 370 0284090 370 0285090 370 0286090 370 0287090 370 0288090 370 0289090 370 0290090 370 0291090 370 0292090 370 0293090 370 0294090 370 0295

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0903700281 / 090 3700281 / 090 370 0281 …

4408

Nếu ai bị Số điện thoại 0903700281 hoặc 090 3700281 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha