Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0902296745 hoặc 090 2296745 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Gọi mời vay tài chính VP bank

    090 229 6730090 229 6731090 229 6732090 229 6733090 229 6734090 229 6735090 229 6736090 229 6737090 229 6738090 229 6739090 229 6740090 229 6741090 229 6742090 229 6743090 229 6744090 229 6745090 229 6746090 229 6747090 229 6748090 229 6749090 229 6750090 229 6751090 229 6752090 229 6753090 229 6754090 229 6755090 229 6756090 229 6757090 229 6758090 229 6759

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0902296745 / 090 2296745 / 090 229 6745 …

4404

Nếu ai bị Số điện thoại 0902296745 hoặc 090 2296745 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha