Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0902150671 hoặc 090 2150671 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 1 lần
Lừa đảo

    090 215 0656090 215 0657090 215 0658090 215 0659090 215 0660090 215 0661090 215 0662090 215 0663090 215 0664090 215 0665090 215 0666090 215 0667090 215 0668090 215 0669090 215 0670090 215 0671090 215 0672090 215 0673090 215 0674090 215 0675090 215 0676090 215 0677090 215 0678090 215 0679090 215 0680090 215 0681090 215 0682090 215 0683090 215 0684090 215 0685

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0902150671 / 090 2150671 / 090 215 0671 …

4617

Nếu ai bị Số điện thoại 0902150671 hoặc 090 2150671 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha