Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0902029959 hoặc 090 2029959 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 1 lần
Sửa máy tính laptop Hải Phòng

    090 202 9944090 202 9945090 202 9946090 202 9947090 202 9948090 202 9949090 202 9950090 202 9951090 202 9952090 202 9953090 202 9954090 202 9955090 202 9956090 202 9957090 202 9958090 202 9959090 202 9960090 202 9961090 202 9962090 202 9963090 202 9964090 202 9965090 202 9966090 202 9967090 202 9968090 202 9969090 202 9970090 202 9971090 202 9972090 202 9973

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0902029959 / 090 2029959 / 090 202 9959 …

4415

Nếu ai bị Số điện thoại 0902029959 hoặc 090 2029959 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha