Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0901234919 hoặc 090 1234919 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Sđt của thằng đa cấp

    090 123 4904090 123 4905090 123 4906090 123 4907090 123 4908090 123 4909090 123 4910090 123 4911090 123 4912090 123 4913090 123 4914090 123 4915090 123 4916090 123 4917090 123 4918090 123 4919090 123 4920090 123 4921090 123 4922090 123 4923090 123 4924090 123 4925090 123 4926090 123 4927090 123 4928090 123 4929090 123 4930090 123 4931090 123 4932090 123 4933

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0901234919 / 090 1234919 / 090 123 4919 …

4546

Nếu ai bị Số điện thoại 0901234919 hoặc 090 1234919 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha