Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0901233946 hoặc 090 1233946 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Số của mấy thằng thu nợ hộ

    090 123 3931090 123 3932090 123 3933090 123 3934090 123 3935090 123 3936090 123 3937090 123 3938090 123 3939090 123 3940090 123 3941090 123 3942090 123 3943090 123 3944090 123 3945090 123 3946090 123 3947090 123 3948090 123 3949090 123 3950090 123 3951090 123 3952090 123 3953090 123 3954090 123 3955090 123 3956090 123 3957090 123 3958090 123 3959090 123 3960

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0901233946 / 090 1233946 / 090 123 3946 …

4479

Nếu ai bị Số điện thoại 0901233946 hoặc 090 1233946 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha