Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0901233867 hoặc 090 1233867 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 5 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Lua dao

    090 123 3852090 123 3853090 123 3854090 123 3855090 123 3856090 123 3857090 123 3858090 123 3859090 123 3860090 123 3861090 123 3862090 123 3863090 123 3864090 123 3865090 123 3866090 123 3867090 123 3868090 123 3869090 123 3870090 123 3871090 123 3872090 123 3873090 123 3874090 123 3875090 123 3876090 123 3877090 123 3878090 123 3879090 123 3880090 123 3881

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0901233867 / 090 1233867 / 090 123 3867 …

4391

Nếu ai bị Số điện thoại 0901233867 hoặc 090 1233867 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha