Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0899464141 hoặc 089 9464141 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Gọi đòi nợ không liên quan, đừng bắt máy

    089 946 4126089 946 4127089 946 4128089 946 4129089 946 4130089 946 4131089 946 4132089 946 4133089 946 4134089 946 4135089 946 4136089 946 4137089 946 4138089 946 4139089 946 4140089 946 4141089 946 4142089 946 4143089 946 4144089 946 4145089 946 4146089 946 4147089 946 4148089 946 4149089 946 4150089 946 4151089 946 4152089 946 4153089 946 4154089 946 4155

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0899464141 / 089 9464141 / 089 946 4141 …

4374

Nếu ai bị Số điện thoại 0899464141 hoặc 089 9464141 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha