Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0899451993 hoặc 089 9451993 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Lừa đảo

    089 945 1978089 945 1979089 945 1980089 945 1981089 945 1982089 945 1983089 945 1984089 945 1985089 945 1986089 945 1987089 945 1988089 945 1989089 945 1990089 945 1991089 945 1992089 945 1993089 945 1994089 945 1995089 945 1996089 945 1997089 945 1998089 945 1999089 945 2000089 945 2001089 945 2002089 945 2003089 945 2004089 945 2005089 945 2006089 945 2007

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0899451993 / 089 9451993 / 089 945 1993 …

4576

Nếu ai bị Số điện thoại 0899451993 hoặc 089 9451993 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha