Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0899370463 hoặc 089 9370463 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nhắn tin đe dọa kèm sdt này

    089 937 0448089 937 0449089 937 0450089 937 0451089 937 0452089 937 0453089 937 0454089 937 0455089 937 0456089 937 0457089 937 0458089 937 0459089 937 0460089 937 0461089 937 0462089 937 0463089 937 0464089 937 0465089 937 0466089 937 0467089 937 0468089 937 0469089 937 0470089 937 0471089 937 0472089 937 0473089 937 0474089 937 0475089 937 0476089 937 0477

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0899370463 / 089 9370463 / 089 937 0463 …

4605

Nếu ai bị Số điện thoại 0899370463 hoặc 089 9370463 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha