Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0899252289 hoặc 089 9252289 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    089 925 2274089 925 2275089 925 2276089 925 2277089 925 2278089 925 2279089 925 2280089 925 2281089 925 2282089 925 2283089 925 2284089 925 2285089 925 2286089 925 2287089 925 2288089 925 2289089 925 2290089 925 2291089 925 2292089 925 2293089 925 2294089 925 2295089 925 2296089 925 2297089 925 2298089 925 2299089 925 2300089 925 2301089 925 2302089 925 2303

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0899252289 / 089 9252289 / 089 925 2289 …

4534

Nếu ai bị Số điện thoại 0899252289 hoặc 089 9252289 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha