Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0899198035 hoặc 089 9198035 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 5 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nhá máy

    089 919 8020089 919 8021089 919 8022089 919 8023089 919 8024089 919 8025089 919 8026089 919 8027089 919 8028089 919 8029089 919 8030089 919 8031089 919 8032089 919 8033089 919 8034089 919 8035089 919 8036089 919 8037089 919 8038089 919 8039089 919 8040089 919 8041089 919 8042089 919 8043089 919 8044089 919 8045089 919 8046089 919 8047089 919 8048089 919 8049

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0899198035 / 089 9198035 / 089 919 8035 …

4047

Nếu ai bị Số điện thoại 0899198035 hoặc 089 9198035 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha