Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0899198022 hoặc 089 9198022 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
0899198022 nó gọi mình được. gọi lại tổng đài báo Số máy quý khách gọi không đúng.

    089 919 8007089 919 8008089 919 8009089 919 8010089 919 8011089 919 8012089 919 8013089 919 8014089 919 8015089 919 8016089 919 8017089 919 8018089 919 8019089 919 8020089 919 8021089 919 8022089 919 8023089 919 8024089 919 8025089 919 8026089 919 8027089 919 8028089 919 8029089 919 8030089 919 8031089 919 8032089 919 8033089 919 8034089 919 8035089 919 8036

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0899198022 / 089 9198022 / 089 919 8022 …

4224

Nếu ai bị Số điện thoại 0899198022 hoặc 089 9198022 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha