Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0899197946 hoặc 089 9197946 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhah1 máy

    089 919 7931089 919 7932089 919 7933089 919 7934089 919 7935089 919 7936089 919 7937089 919 7938089 919 7939089 919 7940089 919 7941089 919 7942089 919 7943089 919 7944089 919 7945089 919 7946089 919 7947089 919 7948089 919 7949089 919 7950089 919 7951089 919 7952089 919 7953089 919 7954089 919 7955089 919 7956089 919 7957089 919 7958089 919 7959089 919 7960

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0899197946 / 089 9197946 / 089 919 7946 …

4064

Nếu ai bị Số điện thoại 0899197946 hoặc 089 9197946 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha