Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0899197936 hoặc 089 9197936 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Quấy rối, phản động

    089 919 7921089 919 7922089 919 7923089 919 7924089 919 7925089 919 7926089 919 7927089 919 7928089 919 7929089 919 7930089 919 7931089 919 7932089 919 7933089 919 7934089 919 7935089 919 7936089 919 7937089 919 7938089 919 7939089 919 7940089 919 7941089 919 7942089 919 7943089 919 7944089 919 7945089 919 7946089 919 7947089 919 7948089 919 7949089 919 7950

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0899197936 / 089 9197936 / 089 919 7936 …

4397

Nếu ai bị Số điện thoại 0899197936 hoặc 089 9197936 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha